L'aigua: un recurs que és un dret humà

El nou Pla Director de l'Aigua de Castelló marca el full de ruta per a proveir d'aigua a tota la província de Castelló de manera eficient. El PDA suposa un nou model de governança de l'aigua que garantirà el proveïment "estable i continuat" a llarg termini. La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, assenyala que l'aigua és un recurs que és "un dret humà" i que per tant ha de complir criteris socials que democratitzen el seu accés i ho facen assequible a totes les persones.

La Diputació Castelló dóna a conèixer el seu Pla Director de Proveïment d’Aigua potable de la Província de Castelló (PDA) en presència del president de la institució, José Martí, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i del diputat de Sostenibilitat, Ignasi Garcia.

El nou PDA, que compta amb el suport de la Corporació provincial per unanimitat, plasma el nou paradigma de gestió que regirà la governança de l'aigua a les comarques de Castelló, un model més sostenible d’abastiment basat en l’extracció de l’aigua en profunditat dels aqüífers i la gestió mancomunada, planificada i solidària dels recursos hídrics.

El Pla Director és fruit d’anys d’experiència en l’estudi geohidrogràfic del territori i es fonamenta en les investigacions del personal del Servei d’Infraestructures de la casa, a qui els representants del govern provincial van mostrar el seu agraïment per «la feina feta en benefici de tota la població de les comarques de Castelló, sense discriminacions».

Model de governança solidària

Per al diputat Provincial de Cicle integral de l'Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, amb la nova PDA "La planificació i la solidaritat regiran la gestió de l'aigua i deixaran arrere el paradigma demagògic dels transvasaments", ja que aquest pla «marca un nou full de ruta realista» amb «accions concretes i planificades per personal expert» que garantirà el proveïment d'aigua potable «de manera eficient i estable» en tot el territori  «malgrat les sequeres constants generades pel canvi climàtic».

El desenvolupament d’aquest nou marc de governança dels recursos hídrics que proposa el PDA es basa en una «gestió responsable i mancomunada» que requerirà la creació «d’un gran consorci provincial d’aigua, del que participarà la Diputació, amb pressupost i autonomia jurídica pròpia» per a l'execució de les infraestructures de proveïment en alta que asseguren «la justícia hídrica a través de l'equiparació de preus en tot el territori». Garcia ha mostrat la necessitat de “implicar els ajuntaments a través d'un pla provincial de promoció de l'eficiència municipal en la gestió del cicle integral de l'aigua».

Col·laboració institucional

Garcia ha indicat també que la implementació d’aquest pla «requerix el compromís de tots els grups polítics i dels organismes competents en la matèria». Amb aquesta intenció, la Diputació de Castelló ha traslladat ja a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l’acord del ple entorn del PDA, de la mateixa manera que ho farà amb ens com les confederacions hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer i el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, perquè siga inclòs al Pla Hidrològic Nacional.

Segons explica el diputat, el pla director «se sustenta en quatre pilars bàsics i interrelacionats»: la investigació continuada que permetrà conéixer més a fons el funcionament geohidrogràfic dels nostres aqüífers, la captació d’aigües subterrànies en els punts localitzats per a les prospeccions, la planificació de les xarxes o anells de connexió entre els pous i els municipis i un «nou model de governança de l’aigua més justa i solidària».

El desenvolupament d’aquest nou marc de governança dels recursos hídrics que proposa el PDA es basa en una «gestió responsable i mancomunada» que requerirà la creació «d’un gran consorci provincial d’aigua, del que participarà la Diputació, amb pressupost i autonomia jurídica pròpia» per a l'execució de les infraestructures de proveïment en alta que asseguren «la justícia hídrica a través de l'equiparació de preus en tot el territori». A més, Garcia ha destacat que «cal implicar els ajuntaments a través d’un pla provincial de promoció de l’eficiència municipal en la gestió del cicle integral de l’aigua».

El president de la Diputació José Martí, ha destacat que el pla pretén igualar en drets i serveis a totes les persones, independentment del municipi en què residisquen. «En una província que viu de l’aigua i en què cada dia es fa més palesa tant la seua escassesa com la manca d’infraestructures, des d’aquesta Diputació hem fet un pas de valent per a donar una solució justa i duradora en el temps als problemes d’abastiment d’aigües»

Igualment, Martí ha fet valdre el consens polític generat al voltant d’aquesta iniciativa a l’ens provincial, «que ens situa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides».

L'abastiment i el sanejament de l'aigua; un recurs que és "un dret humà"

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha subratllat la importància la col·laboració conjunta entre administracions per a garantir l'abastiment des de la planificació sostenible dels recursos i la transició justa per a fer-los assequibles. Per la consellera el nou Pla Director de l'Aigua, aprovat per unanimitat per la Diputació de Castelló, "posa fi la gestió partidista i prioritza la democratització de l'abastiment".

Mollà, ha defensat la cogovernança de les administracions en serveis essencials com l'abastiment i el sanejament de l'aigua; un recurs que és "un dret humà" i que per tant ha de complir criteris socials que democratitzen el seu accés i ho facen assequible a totes les persones.

La Consellera ha fet referència a l'actual crisi sanitària que ha declarat l'abastiment i sanejament com un dels grans serveis essencials i el paper de les administracions per a desenvolupar una gestió de l'aigua "prioritària, àgil i ben planificada". El caràcter essencial i prioritari es reflecteix a la dotació del fons de reconstrucció post-covid per al període 2021-2022, on les polítiques en matèria d'aigua -amb especial incidència en el proveïment- seran unes de les quals sume un major pressupost. Mollà, no obstant això, ha defensat que els recursos "han d'anar acompanyats d'un full de ruta".

Igualment, i amb l’objectiu de poder dur a terme les diverses accions d’interconnexió a la xarxa de proveïment, Mollà ha indicat que es preveu que la Diputació de Castelló i la Direcció General de l’Aigua coordinen recursos tècnics i jurídics «amb la voluntat d’evitar duplicitats i agilitzar processos de licitacions i adjudicacions d’obra».


Garantir l’abastiment  d’ aigua a les localitats d’ interior.

 Pla Director de l'Aigua de la Diputació de Castelló

El Diputat, Ignasi Garcia, ha presentat el mapa on queden on es mostren gràficament els pous i altres intervencions hidrogràfiques previstes amb la finalitat de garantir l’abastiment  d’ aigua a les localitats d’ interior.


La Consellera, ha apel·lat a la "transició justa" que ha de travessar qualsevol projecte de gestió hídrica. "En matèria d'aigua el més important és la bona planificació sostenible dels recursos i fer-ho des d'una perspectiva social"Etiquetes