L’impacte ambiental de les Falles

Les Falles de València són una de les festes més populars del món i des de 2017, Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Però què passa amb la contaminació de les Falles? Som conscients de l’impacte ambiental que suposen?

Podcast À Punt Media

Les deixalles, el soroll, la contaminació lumínica o de l’aire són algunes de les vessants que estan intentant mesurar-se per a actuar en la reducció d’aquest impacte. En el programa 13 del Samarucdigital analitzem quines dades hi ha, quins organismes estan en marxa per afavorir unes falles més sostenibles i quina ha sigut la evolució de les falles en les últimes dècades. 

Entrevista: Aván Esbrí, Associació d’Estudis Fallers

Les Falles varen nàixer com una festa de benvinguda a la primavera on es cremaven les deixalles que el veïnat treia al carrer. Però amb els anys, s’han convertit en una festa de rellevància internacional que crema milers de tones de suro blanc en immensos monuments cada vegada més espectaculars que, a més, estan generant danys en la salut en el gremi d’artistes fallers, que treballen tot l’any amb estos materials tòxics. Analitzem l’evolució dels materials fins al present amb Ivàn Esbrí Andrés, membre de l’Associació d’Estudis Fallers, llicenciat en història, especialitzat en Història de l’Art Faller, tècniques i processos constructius fallers. Parlem de la construcció de les falles al llarg de la història i de les repercussions dels canvis, entre d’altres, per a la salut dels artistes fallers.

Reportatge: Mesurar la contaminació de les falles 

Mesurar la contaminació de les falles és un treball molt complex per la quantitat de residus i impactes que es generen en moltes direccions. En el temps de reportatge farem un repàs de les dades que tenim (o no tenim) al respecte d’aquesta contaminació i parlarem amb una falla que ja ha començat a emprar materials menys contaminants en el seu monument. 
Entrevista Telefònica a Anna Pastor, falles sostenibles

En 2017, l’Ajuntament de València, la Diputació de València i la Generalitat es varen unir en la campanya “Per unes Falles Sostenibles”, un projecte que pretenia mesurar l’impacte concret de la festa i generar alternatives per millorar-les. En quin punt es troba la recerca? Hi ha ja algun resultat del procés? Quines són les mesures i els plans que s’han posat en marxa? Parlarem amb Anna Pastor, tècnic de la Diputació de València en la campanya “Per unes Falles Sostenibles”. 

Tertúlia amb Iván Esbrí i Miguel Sánchez

En el temps de tertúlia s’uneix Miguel Sánchez, membre de l’equip d’investigació de la Universitat Politècnica de València que treballa en el disseny de nous usos de la palla de l’arròs, entre d’altres per a la construcció de falles. Cóm és aquest nou material? Quines propietats té? És realment una alternativa que podria fer-se extensiva a la fabricació industrial actual? Amb Sánchez i Iván Esbrí, parlarem dels camins i les estratègies a seguir per evitar els alts nivells de contaminació acústica, lumínica, atmosfèrica i de l’aigua i sobre la necessitat de fer medicions exhaustives per tal de saber exactament a què ens exposem. Analitzarem els exemples de bons i alternatives que s’estan posant en marxa i reflexionarem sobre la viabilitat d’unes falles que generen menys impacte ambiental. 


So de la Natura

En el temps del so de la natura Batiste Miguel ens durà de nou als espais naturals a través dels micròfons d’ÀPunt. Per tindre una festa plena, hem de fer que respecte el medi ambient. Què ens dura Batiste huí? 
Etiquetes