Llicència per a matar 15.155 aus aquàtiques en els aiguamolls del sud d'Alacant

La Conselleria de Transició Ecològica autoritza a matar més del 300% de les aus cinegètiques censats en els aiguamolls del sud d'Alacant. L'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA) alerta una vegada més de les irregularitats en la gestió de la caça en els aiguamolls del sud d'Alacant i de les greus conseqüències que està tenint per a la biodiversitat i la conservació de la fauna salvatge d'aquests espais naturals.

L'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA) denúncia que en la present temporada de caça d'aus aquàtiques, que en el sud d'Alacant es va iniciar el passat 1 de novembre, la Conselleria de Transició Ecològica autoritza a matar 15.155 exemplars, de 13 espècies d'aus aquàtiques, entre els diferents vedats de caça situats en els aiguamolls sudalacantins, mentre que el cens realitzat el gener de 2021 i que en teoria hauria de servir per a ajustar el nombre d'ocells autoritzats a ser caçades, no aconsegueix els 5.000 ocells. El que en la pràctica significa que la Generalitat Valenciana autoritza a matar la totalitat de les aus aquàtiques, catalogades com a cinegètiques, presents en tots els aiguamolls del sud d'Alacant.

El grup ecologista informa que la caça d'ocells aquàtics en la Comunitat Valenciana es regula mitjançant els Plans Tècnics d'Ordenació Cinegètica (PTOC), en l'actualitat els PTOC que es troben en vigor en el sud d'Alacant, van ser aprovats en 2017 i des de fa anys AHSA ha estat denunciant les irregularitats en l'atribució del contingent d'aus que s'autoritza matar cada any. A més d'altres detectades per tècnics de la Conselleria de Transició Ecològica que consistien en l'autorització de la implantació d'un vedat de caça en aquest espai natural que no complia les condicions establides per a això en el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural del Fondo o l'autorització d'una modalitat de caça prohibida per aquesta legislació. AHSA recorda que des de la Direcció Territorial d'Alacant d'aquesta Conselleria es va iniciar la tramitació de la modificació de les irregularitats detectades en els PTOC i que finalment es va deixar caducar els expedients.

Amics dels Aiguamolls adverteix que a part de la il·legalitat manifesta dels esmentats PTOC, permetre caçar la totalitat dels ocells considerats cinegètics està tenint un efecte devastador per a les poblacions d'espècies amb una tendència negativa. És el cas de la fotja comuna, que el gener de 2021 van ser censats 948 exemplars en tot el sud d'Alacant i, no obstant això, uns mesos després s'autoritza a matar 3.571 d'ells. Un ocell aquàtic que fa anys era abundant en els aiguamolls sud alacantins i que en l'actualitat pateix un declivi fort, tal com registra el mateix Ministeri de Transició Ecològica, sent una de les 9 espècies d'ocells comuns a Espanya en aquesta situació.


Etiquetes