L’OMAV instal·la plaques informatives al arbrat protegit de la ciutat de valència

València alberga més de 500 arbres i palmeres catalogats com Monumentals i Singulars. El OMAV, que realitzarà actuacions de comunicació i divulgació sobre l'arbrat protegit, esta elaborant propostes de millores de l'arbrat protegit i dels seus entorns.

A la ciutat de València un total de 528 exemplars arboris (arbres o palmeres) tenen la consideració de protegits a l'empar de Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, dividits en dos categories, Monumentals (346 exemplars) i Singulars d'Interès Local (182 exemplars).

Aquest arbrat catalogat i protegit es caracteritza per les seues excepcionals dimensions, edat, valors biològics, històrics, culturals, paisatgístics o simbòlics, fent de cada un d'aquests exemplars un autèntic monument vivent.

L'Observatori Municipal de l'Arbre de València (OMAV), dependent de la Regidoria de Parcs i jardins de l'Ajuntament de València està duent a terme una campanya d'instal·lació de plaques informatives sobre l'arbrat protegit de la ciutat de València. Les plaques informatives contenen informació sobre el nom de l'espècie i la seua procedència i, especialment la seua catalogació com a exemplar protegit.

La campanya es va iniciar amb unes instal·lacions experimentals durant el mes de juliol per comprovar diferents aspectes tècnics: col·locació i subjecció, llegibilitat, durabilitat dels materials i tintes, resistència a factors meteorològics o vandalisme, etc. En resultar positives aquestes proves, s'ha iniciat la instal·lació definitiva de les mateixes i els treballs es prolonguen en els propers mesos.

En una primera fase s'identificaran només aquells exemplars que tenen la classificació de "Monumentals" i, en una segona fase es farà la mateixa feina amb els exemplars "Singulars".

En paraules de la regidora Pilar Soriano "aquesta iniciativa municipal pretén, no només donar a conéixer uns noms de les espècies, sinó que a més vol informar del grau de protecció que posseeixen i, indirectament, que la ciutadania i visitants de València coneguen i gaudixen d’aquest patrimoni".

PROPOSTES DE MILLORA DE L'ARBRAT PROTEGIT

L’OMAV és l'organisme encarregat de la vigilància i cura d'aquests arbres i palmeres, recollint, ordenant i classificant les dades per a l'elaboració de propostes de revaloració i protecció d'arbres monumentals i singulars de València.

Així, l’OMAV està elaborant un seguit de propostes de millora per tal de protegir i revaloritzar tant als exemplars arboris com al seu entorn immediat.

Segons comenta Pilar Soriano "aquests exemplars protegits formen part del nostre patrimoni paisatgístic col·lectiu però, a més, formen part de la història i tradicions populars de la ciutat. I es tracta de donar-los el protagonisme que mereixen, fer-los visibles en espais dignes i que permeten la seua observació i gaudiment".

DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI ARBORI

Així mateix, l’OMAV també desenvolupa un seguit d'activitats de comunicació i divulgació, dirigides a tota la ciutadania, per a un millor coneixement i estima dels arbres urbans. Aquestes activitats inclouen des de tallers o itineraris per a adults, fins a recorreguts i activitats didàctiques per a escolars.

Segons ha manifestat Pilar Soriano "Volem fomentar una nova Cultura de l'Arbre, on la ciutadania valore i aprecie a tots els arbres per tots els beneficis que ens aporten i, en especial a aquests exemplars monumentals i singulars".

Etiquetes