Millorar la biodiversitat vegetal de l’Ombria de Benirrama

Arranca el projecte per a millorar la biodiversitat vegetal de l’Ombria de Benirrama. Aquesta iniciativa de custòdia del territori va començar l'any passat quan, Acció Ecologista-Agró va adquirir dues parcel·les en l’Ombria de Benirrama, en La Vall de Gallinera (La Marina Alta, Alacant). Estes dues parcel·les sumen aproximadament una hectàrea d’antics bancals de secà abandonats des de fa dècades, fet que ha permés la seua recolonització per la vegetació forestal. Gràcies a una ajuda de 10.000 euros concedida per la primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa-Bankia, este 2020 hem posat en marxa un projecte per a conservar i millorar la biodiversitat d’este racó de Benirrama, que forma part del Lloc d’Interés Comunitari (LIC) Valls de La Marina.

Així, amb l’ajuda concedida per la primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa-Bankia i la col·laboració de la Unió Cultural d’Amics de la Vall de Gallinera, Acció Ecologista-Agró ha treballat durant els primers mesos de 2020 per a potenciar en estes dues parcel·les de l’Ombra de Benirrama tres hàbitats que, segons la Unió Europea, són d'interés comunitari. Concretament, l’hàbitat 5230, matolls ombròfils arborescents amb Laurus nobilis; el 6220,  pasturatges xerofítics mediterranis de vivaços i anuals; i el 8210, pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica.

Els treballs realitzats hi han consistit, en primer lloc, en una aclarida de matolls amb la finalitat d'afavorir espècies rebrotadores com el marfull (Viburnum tinus), l’arbocer (Arbutus unedo) o l’aladern (Rhamnus alaternus), pròpies de l’hàbitat 5230, matolls ombròfils arborescents amb Laurus nobilis). 

Amb esta aclarida també hem volgut protegir exemplars de flora de gran valor de l’hàbitat 5230. Este és el cas de l’Hippocrepis valentina, un endemisme ibèric del nord-est d'Alacant i del sud-est de València, del Cytisus heterochrous, endemisme ibèric de l'est de la península Ibèrica, i del Teucrium flavum subsp. glaucum.

A més a més, s’ha realitzat una poda de formació en els exemplars arboris més ben desenvolupats, per exemple de fleix valencià (Fraxinus ornus), i un desbrossament al voltant del tronc per a disminuir la seua vulnerabilitat en cas d'incendi.

També s’ha desenvolupat una aclarida de pinedes amb la finalitat de reduir la dominància del pi blanc (Pinus halepensis) en zones amb potencialitat d'hàbitats de matolls de laurifolis i de carrascals. I, en els exemplars romanents de pins, s’ha realitzat una poda d'altura.A més a més, entre els treballs realitzats, cal destacar el desbrossament de matoll senescent sobre pasturatges de Brachypodium i la incorporació de la necromassa generada al sòl, disminuint així la seua combustibilitat i fent-los menys vulnerables en cas d'incendi. 

Amb aquesta intervenció s'espera afavorir l'hàbitat 6220 (pasturatges xerofítics mediterranis de vivaços i anuals) fomentant la presència de prats rics en orquídies. Sobretot de l’espècie Orchis italica i del gènere Ophrys. I, així, fomentar també la presència d’insectes, especialment himenòpters, que en molts casos són els  pol·linitzadors exclusius d’estes orquídies.

Per al desbrossament de matoll senescent sobre pasturatges de Brachypodium s'han aprofitat les antigues terrasses de conreus de secà. De fet, s’han realitzat treballs de manteniment i restauració dels marges de pedra seca en estes antigues terrasses, per a evitar així processos erosius i conservar el seu valor etnogràfic, històric, paisatgístic i ecològic. 

Cal recordar que la vegetació present en estos marges es pot atribuir a l'hàbitat 8210 (pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica), que es caracteritza per una alta representació de falagueres (Polypodium cambricum, Asplenium onopteris, Asplenium trichomanes, Ceterach offinarum, Selaginella denticulada…) i altres espècies d'interés per ser endèmiques, estranyes o estar amenaçades (Polygala rupestris, Umbilicus rupestris, Arenaria valentina, Saxifraga corsica…).

A més a més, les tasques desenvolupades este hivern a l’Ombria de Benirrama també han permés conservar, mantindre i recuperar sendes com a recurs turístic i educatiu. L’objectiu ara és millorar la seua accessibilitat i dissenyar un itinerari interpretatiu des del nucli urbà de Benirrama per a divulgar els tresors botànics d’este racó de La Vall de Gallinera.

Malauradament, estos treballs ara s’han ajornat per l’Estat d’Alarma decretat per la pandèmia del coronavirus. De fet, el mateix cap de setmana que va entrar en vigor l’Estat d’Alarma, el del 14 i el 15 de març, AE-Agró tenia intenció de realitzar un voluntariat mediambiental amb la Unió Cultural d’Amics de la Vall de Gallinera per a plantar carrasques (Quercus ilex) i col·locar caixes niu per a ocells insectívors.

Este voluntariat es va ajornar, com també s'ha hagut de suspendre temporalment la presentació pública del projecte que volíem realitzar en Benirrama amb l’Ajuntament de La Vall de Gallinera. Quan acabe la crisi sanitària del COVID-19, l'organització ecologista reprendrà totes les activitats d'aquest projecte de custòdia del territori que compta amb una ajuda de 10.000 euros concedida per la primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa-Bankia.


Etiquetes