No hi ha tractaments “miraculosos” per a eliminar la Xylella fastidiosa

Les autoritats europees en matèria de seguretat alimentària diuen que cap producte l’elimina i per això aconsella que no es fien de les ofertes que ixen i aniran sorgint.

LA UNIÓ de Llauradors, davant les innombrables ofertes que sorgeixen en els últims dies i les que aniran eixint, alerta als llauradors que els tractaments “miraculosos” que es venen o anuncien fins i tot gratuïts en l’actualitat no eliminen de cap manera la Xylella fastidiosa en els arbres afectats i únicament poden reduir com a molt els símptomes de la malaltia.

En aquest sentit, LA UNIÓ sol·licita major suport per a la investigación contra la Xylella amb fons europeus i estatals perquè es tracta d’un greu problema per a les administracions i llauradors afectats i no existeix avui dia cap tipus de solució efectiva més que la seua eradicació per a evitar la propagació.

LA UNIÓ indica que queda clar que el control directe contra el bacteri no és possible de moment i que no hi ha ni productes fitosanitaris ni mètodes de control que actuen directament contra aquest bacteri.

D’altra banda, sí que es poden realitzar actuacions de prevenció fitosanitària com a bones pràctiques de gestió del sòl, bones pràctiques de gestió de la fertilització i del reg, bones pràctiques de poda i gestió de les restes de poda i control dels vectors amb productes efectius contra cicadélidos i cerccópidos com pot ser el Lambda cihalotrin.

Greu problema per a Europa

Els experts de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) han sigut molt clars sobre aquest tema en un informe, al que ha tingut accés LA UNIÓ de Llauradors, després d’avaluar els tractaments que s’han provat en oliveres infectades de la regió de la Puglia i concloure que “els tractaments redueixen els símptomes de la malaltia causada per Xylella fastidiosa, però no eliminen en cap cas el patogen de les plantes infectades”. Aquestes investigacions confirmen les experiències ja efectuades en altres parts del món en els quals la Xylella ha causat greus danys i on tampoc s’han trobat tractaments per a eliminar el patogen de plantes cultivades i afectades a l’aire lliure.

Itàlia podria ser sancionada

Itàlia i la UE estan enredats en aquest assumpte de la Xylella en una contínua guerra judicial en qüestionar les autoritats comunitàries les accions dutes a terme pels italians en l’eradicació. La Comissió Europea ha demanat a Itàlia que prenga mesures més contundents i eficaces per a detenir la propagació de Xylella fastidiosa i en cas contrari podria portar al país transalpí davant el Tribunal de Justícia de la UE, segons consta en un dictamen motivat emès després de l’informe de la visita al novembre del passat any d’inspectors comunitaris a la regió de la Puglia afectada per nous brot.

Els auditors de la Direcció General per a la Salut i Seguretat Alimentària posen en solfa la falta d’agilitat dels responsables italians a l’hora d’eliminar alguns arbres amb resultats positius i que han aplanat el camí per a la propagació del patogen, fonamentalment a causa de la falta d’un marc pressupostari suficient, la qual cosa posa de manifest que es tracta d’un assumpte que competeix a totes les administracions (UE, Govern d’Espanya i Comunitats Autònomes) i que requereix indemnitzacions adequades per a garantir la seua efectivitat.

La Comissió Europea acaba d’enviar un dictamen motivat a Itàlia pel fet que les seues autoritats no estiguen parant convenientment la propagació de la Xylella fastidiosa. Arran d’un brot en la regió de Puglia, Itàlia havia de complir plenament la normativa de la UE sobre organismes nocius per als vegetals i contra la seua propagació dins de la Unió Europea. Això implicava l’eliminació de totes les plantes infectades del seu territori immediatament després de la confirmació de la presència del bacteri. No obstant això, es van notificar nous brots a Itàlia i el calendari que les autoritats italianes havien notificat no va resultar efectiu a l’hora de garantir l’eliminació immediata dels arbres infectats, tal com exigeix la normativa de la UE.


Balears, més de 300 casos confirmats amb Xylella

Davant aquesta situació, i la que pot originar-se a Balears -on ja hi ha més de 300 casos confirmats amb Xylella, LA UNIÓ considera que a la Comunitat Valenciana “no es pot qüestionar ara per qüestions paisatgístiques o turístiques els plans d’eradicació duts a terme i els que es poden portar en la mesura que es confirmen nous brots positius perquè ens podríem lamentar en el futur, tal com ha succeït a Itàlia amb una descoordinació entre les exigències de la Unió Europea, del Govern italià i dels afectats. Una acció ràpida pot ser la millor eina davant la Xylella”.

Aquesta organització professional agrària assenyala que el problema de la Xylella és greu i com tal “ha de ser afrontat, encara que sense alarmismes, amb la unió de tots els agents implicats; alhora que confia que no s’aprofite de forma política doncs es tracta d’un assumpte d’Estat molt per damunt d’interessos electorals”.


Etiquetes