Obres de dragatge del riu Segura

L'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant veu amb preocupació que les obres de dragatge del riu Seguramanquen d'estimació d'impacte ambiental.

Davant l'inici de les obres de dragatge del llit vell de la desembocadura del riu Segura, l'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA) adverteix de l'impacte que provocaran aquestes actuacions sobre els valors ambientals d'aquesta zona humida. El grup ecologista recorda que la desembocadura del riu Segura és un aiguamoll inclòs, amb el núm. 24, en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana que malgrat els impactes que pateix en forma d'abocaments de residus, pressió humana i urbanística, acull una elevada biodiversitat entre les quals destaca l'avifauna i que en un estudi realitzat per AHSA en 2011 en aquest aiguamoll, va recopilar dades de la presència de 163 espècies d'ocells.

AHSA considera que les presses per executar el projecte no justifica en absolut que es duga a terme sense la preceptiva estimació d'impacte ambiental i considera preocupant l'estratègia adoptada de trossejar el projecte per a evitar aquest tramite de supervisió, limitant a 20.000 m³ la quantitat de llots que s'extraurà del tram final del llit. Impedint d'aquesta manera l'avaluació de l'afecció que tindran les obres sobre l'ecosistema i les seues espècies associades, així com de la formulació i aplicació de les possibles mesures correctores aplicables per a compensar els evidents impactes negatius que tindrà aquesta actuació.

El grup ecologista confia que l'extracció de llots es limitarà al tram final del llit i no s'actuarà sobre la vegetació palustre de les ribes del riu, en primer lloc, perquè ja pràcticament s'ha iniciat la temporada de reproducció dels ocells aquàtics que nidifiquen en aquest mitjà, a més dragar el llit vell del riu el convertirà en un mer desguàs de la xarxa d'azarbes, alterant de manera greu i irreversible aquest sector de l'aiguamoll protegit. En aqueix sentit, AHSA es dirigirà a la Conselleria de Transició Ecològica per a advertir de la situació i reclamar que les obres no afecten el tram de llit amb vegetació palustre.

D'altra banda, Amics dels Aiguamolls alerta de la més que probable presència de productes químics potencialment perillosos en els sediments del llit, procedents dels abocaments contaminants que durant dècades van arrasar qualsevol rastre de vida en el riu Segura. AHSA recorda que les aigües del riu van arribar a aconseguir altes concentracions de mercuri, cadmi, i plom, detectats en els llots extrets en 1998 del llit del riu a Rojals i abocaments en diversos sotos del riu per la CHS, la denúncia de la qual per part d'AHSA i d'Ecologistes en Acció va ser l'origen de l'únic procés judicial que es va dur a terme contra la contaminació del riu Xúquer.

Finalment, AHSA lamenta l'absoluta falta de sensibilitat de les diferents administracions públiques en la conservació de la desembocadura del riu Segura i considera està actuació un nou i lamentable episodi, després de la descatalogació.


Etiquetes