ONG's reclamen a la Generalitat mesures per a controlar les línies elèctriques

Cinc ONG's ambientals sol·liciten a la Generalitat Valenciana la creació de patrulles específiques d'agents per a la revisió de línies elèctriques. Reclamen a la Generalitat que pose els mitjans necessaris per a la cerca d'ocells morts en torres elèctriques, estimada en prop de 1.000 rapinyaires cada any.

ADENSVA, SVO (Societat Valenciana d'Ornitologia), Acció Ecologista Agró, GER-EA (Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció) i AHSA (Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant) elaboren un document i el remeten a la Generalitat Valenciana per a sol·licitar la creació de Patrulles específiques d'Agents Mediambientals que s'encarreguen de revisar intensivament les línies elèctriques, a fi de detectar la mortalitat real d'ocells que es produeix cada any en aquestes instal·lacions en la Comunitat Valenciana. Actualment no es realitza una cerca sistemàtica dels cadàvers d'ocells electrocutats, per la qual cosa es calcula que es troba i recull per l'Administració a penes un 15% de les morts produïdes.

La creació d'aquestes Patrulles és summament important donada la magnitud del problema, amb una població d'ocells rapaços reduïda a la seua mínima expressió, i amb diverses espècies en perill de l'extinció. L'Administració no ha de mirar cap a un altre costat. No solament estan en joc espècies com l'Àguila de panxa blanca, el Milà reial, l'Àguila imperial o l'Àguila pescadora, està en joc l'equilibri en els ecosistemes. La disminució en el nombre d'exemplars d'aquests ocells rapaços produeix desequilibris que es tradueixen en plagues, principalment de conills que produeixen greus danys a l'agricultura.

Les Patrulles proposades traurien a la llum grans àrees que es troben ocults en la geografia valenciana i que poden portar al trast els plans de recuperació de les espècies amenaçades. Igualment podrien fer inspeccions per a detectar les deficiències existents en les línies elèctriques que suposen un perill per a l'avifauna, i d'aquesta manera exigir la seua immediata correcció.

Les associacions signants sol·licitem actuacions per part de l'Administració per a posar fi a aquesta xacra que no està beneficiant a ningú i que està impedint el retorn a la Comunitat Valenciana d'espècies com l'Àguila imperial i l'Àguila pescadora. Sobre aquesta última espècie cal recordar la mort recent per electrocució de dos dels exemplars reintroduïts en la Comunitat.

Existeix encara gran nombre de línies elèctriques perilloses que han de ser adaptats a la normativa vigent. Per tant, la creació d'aquestes Patrulles d'Agents Mediambientals seria clau per a dirigir els esforços cap a la solució d'aquest problema.


Etiquetes