Pescadors i turistes

L'activitat pesquera professional s'incorpora com a nou producte turístic de la Comunitat Valenciana juntament amb altres de recent creació com el de paisatge o d'observació d'aus. Els turistes podran embarcar-se i participar d'una jornada de pesca en alguna de les modalitats que es practiquen a la Mediterrània. D'aquesta manera coneixeran aquelles més respectuoses amb el medi marí com les artesanals practicades amb xicotets pesquers.

L'Agència Valenciana de Turisme en col·laboració amb la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana acaben d'organitzar a Dénia (Alacant) la I Jornada Pesca Turisme de la Comunitat Valenciana. L'objectiu final és conjugar la pesca professional amb el turisme. El nou producte turístic batejat com a Pescaturisme permetrà gaudir de l'experiència d'eixir a treballar amb els pescadors. Matinar amb ells, ajudar-los a calar i xorrar les xarxes, compartir el ranxo de peix, descarregar les captures, acompanyar-los a la subhasta i poder comprar algunes espècies pescades mar endins. Al mateix temps l'estratègia de desenvolupament d'aquest producte també preveu l'accés dels turistes als molls pesquers on s'amaren les barques, s'arreglen les xarxes i se subhasta el peix. Pescaturisme incorpora la signatura de convenis entre confraries i restaurants perquè els turistes puguen preparar amb els cuiners el peix capturat amb els pescadors i més tard degustar-lo en un heterogeni dinar o sopar.

CDT de Dénia

Turistes que fan ciència

Els turistes podran embarcar-se en alguna de les diferents modalitats de pesca que es practiquen a la Mediterrània de la Comunitat Valenciana: arrossegament, cércol, palangre de superfície, palangre de fons, tresmall, cadufs... El projecte pescaturisme també inclou un interessant vessant científica. Aquells turistes que ho desitgen podran col·laborar amb la Conselleria de Medi Ambient en la recollida de dades sobre albiraments de cetacis i aus aquàtiques. A l'hora d'embarcar-se els interessats rebran unes fitxes amb informació bàsica sobre les espècies que poden ser albirades. Ells hauran d'apuntar l'espècie observada i la localització amb l'ajuda dels pescadors. Les dades seran validades i s'incorporaran a la base de dades de biodiversitat de la Comunitat Valenciana.

Etiquetes