PRIMER PLA VALENCIÀ DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Cinc línies d'actuació per a consolidar i expandir l'agricultura i la ramaderia bio

Es va presentar el 17 de novembre a la Casa de la Cultura d'Alzira, amb la presència i la benedicció de la Generalitat. El president, la vicepresidenta i la plana major de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural es van donar cita en un local que va estar tot el dia a rebentar de públic, la majoria llauradors afectats per l'esperat projecte, per fi realitat palpable.

El  va començar a caminar fa un any, i ha recorregut la Comunitat de dalt a baix, escoltant les aportacions, les reticències i les coincidències de multitud d'agricultors, ramaders, processadors, comercialitzadors i exportadors de productes ecològics.

S'han succeït les reunions en diferents comarques de Castelló, Alacant i València, promogudes per l'equip elaborador del pla, i també s'han realitzat reunions de caràcter temàtic.

Després del diagnòstic s'ha establert l'estratègia, cinc línies d'actuació perquè la superfície actual eco, que suposa menys del 5% a la Comunitat, arribe en 2020 al 20%:

Un. Promoció dels aliments bio des de l'administració i donant suport a les iniciatives privades. Dins d'esta línia s'ha decidit dissenyar un pla d'aliments biològics en els menjadors comunitaris, com ara els escolars. El pressupost d'este primer punt és de 4,18 milions d'euros.

Dos. Foment de la producció ecològica, mantenint les ajudes existents i la creació d'incentius per atraure el sector als joves. 50 milions d'euros de pressupost.

Tres. Foment de la comercialització i transformació dels productes eco. Suport a la venda directa, a les xarxes de llauradors, als grups de consums, i incentivar els vincles productor-consumidor. Es destinen 14 milions d'euros.

Quatre. Promoure el coneixement ecològic a les escoles de FP, a les universitats d'acord amb un pla que es traçarà en els pròxims mesos, i un foment de la investigació i el desenvolupament en este terreny. Compta esta punt amb 6 milions d'euros.

I cinc. Millora de la governança i la transparència del sector, amb polítiques transversals aplicades en competències polítiques d'altres conselleries, divulgar la producció eco en els centres escolars, rebaixar les quotes de certificació i donar suport als productors ecològics locals dins dels parcs naturals. 4.5 milions d'euros.

Les quantitats són reduïdes perquè les dificultats pressupostàries així ho exigeixen, han advertit, però la seua utilització serà el més eficaç i racional possible. Per començar, l'any que ve es dedicaran 30 milions a cobrir les cinc línies d'acció.

A continuació oferim una sèrie de declaracions de persones involucrades en l'agricultura ecològica valenciana, professionals, i els propis elaboradors del PVPE.

La primera és la directora general d Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, Maite Cháfer, que argumenta el ferm compromís de l'equip en una tasca que es presenta ingent.


El llaurador ecològic i exportador d'Alboraia Enric Navarro mostra la seua confiança en què els efectes del pla es noten aviat.


Josep Roselló Tècnic Agrícola i un dels elaboradors del PVPE subratlla que la formació, especialment la formació empresarial i la de les noves tecnologies, serà una peça clau en l'èxit del projecte.


Vicent Martí, un dels llauradors veterans en agricultura ecològica, amb terres a l'Horta de València, també es mostra optimista, tot i que trobava a faltar en la presentació del pla a Alzira la presència d'agricultors en les taules de portaveus.


Alfons Domínguez, també tècnic agrícola i un altre dels elaboradors del PVPE explica com s'ha forjat mitjançant la participació dels implicats en l'agricultura i la ramaderia ecològica de Castelló, Alacant i València.


Ramón Mampel, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià subratlla que este pla ha arribat en el moment crític, ja que altres autonomies espanyoles compten amb plans més antics, i la competència de l'agricultura eco europea és molt fort.


Dolors Raigón, presidenta de l'Sociedada Espanyola d'Agricultura Ecològica assenyala la gran oportunitat d'este PVPE en el moment en què la Unió Europea està a punt de modificar el reglament de producció ecològica, cosa que ja no serà un eixam de papers davant l'agricultor indefens, sinó que caurà sobre un agricultor preparat.


Mariano Bueno, agricultor de Castelló i pedagog explica que este pla aprofita i estimula el potencial agroecològic valencià, i suposa una base perquè la consciència del consumidor vaja creixent i fent-se més saludable i exigent.


I de nou Alfons Domínguez aventa les suspicàcies dels agricultors convencionals, assegurant que este PVPE no és un obstacle per al seu treball, sinó un camí obert cap a l'agricultura integrada i sostenible.


Etiquetes