Retorn al passat a l'Albufera

l'Albufera ha recuperat l'aspecte que tenia fa uns 50 anys al Tancat de la Pipa, un reduït espai de 40 hectàrees al terme de Catarroja. Tot gràcies a un sistema d'aiguamolls artificials, que funcionen com una depuradora natural gràcies a un sistema de filtres verds. El mateix mètode s'empra en els Tancats de l'Illa i de Milia dins d'un projecte Life de la Unió Europea, destinat a mostrar com és possible regenerar la qualitat de l'aigua d'un aiguamoll.

Unes microalgues són les causants del color verd opac que cobreix l’aigua de l’Albufera de València. La presència d’este fitoplàncton evidència que l’estat ecològic no és gens bo, la seua aparició és el resultat d’un curt procés històric en la llarga història geològica de la zona humida.

A partir dels anys 60 del segle XX els abocaments industrials, urbans i agrícoles es fan massius i especialment nocius, deteriorant la salut del gran aiguamoll fins a extrems propers al col·lapse. La instal·lació de depuradores va pal·liar la contaminació de manera important, però la reducció d’aportacions d’aigua de qualitat continua mantenint el problema. L’Albufera és com una gran piscina contaminada on, de tant en tant, s’aboquen alguns gots d’aigua neta.

Els ronyons de la natura

Un exemple a escala de com recuperar la salut del paratge és el funcionament dels aiguamolls artificials. Un sistema de filtres verds basat en la plantació de vegetació autòctona que potencien la funció de “ronyons de la natura”, que d’ofici ja compleix qualsevol zona humida. El mètode s’ha implantat amb èxit en uns antics camps d’arròs a Catarroja que reben el nom de Tancat de la Pipa, on el projecte va començar a funcionar el 2008. L’espai està gestionat per Acció Ecologista Agró i SEO-Birdlife mitjançant un acord de custòdia del territori amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, propietària del terreny. El resultat és la recuperació de la qualitat de l’aigua en este espai, de tot just 40 hectàrees, i l’atracció d’una gran biodiversitat de fauna.

El mateix sistema es va començar a aplicar el 2012 en el tancat de Milia i posteriorment en el de l’Illa, estos dos últims promoguts per l’fundació Global Nature i l’empresa Acuamed (sí, la mateixa empresa pública amb els quadres de comandament investigats, però que a pesar d’això en este cas compleix el seu paper tècnic). Els tres aiguamolls artificials formen part del projecte Life Albufera, que rep fons de la Unió Europea i coordina la Universitat Politècnica de València. La idea és convertir el projecte en un referent per a la recuperació de zones humides degradades, tot i que de moment són xicotetes illes enmig d’un gran oceà de contaminació. El futur de l’aigua decidirà.

Etiquetes