El So de la Natura 79: El collverd.

Dediquem el programa a les zones humides, uns espais plens de vida.

Dediquem el programa a les zones humides, uns espais plens de vida, i Batiste Miguel ens porta en el So de la Natura uns residents ben coneguts dels aiguamolls. 

Als ànecs que han criat en els nostres aiguamolls, s'hi afegeixen ara grans contingents que venen des de terres del nord a passar ací l'hivern. Una gran bandada amenitza el llac de l'Albufera, entre ells, el més cridaner: el collverd.


Etiquetes