Transhumància equina des de l'embassament de Loriguilla a la Llacuna del Cañizar

Un any més l'eguada de La Dula ha iniciat novament la seua transhumància ascendent, a la recerca de les pastures estivals en la Llacuna del Cañizar (Cella-Villarquemado, Terol) durant la segona setmana del mes de juny.

El dimecres 10 un centenar d'egües amb les seues poltres nascuts aquesta primavera entre les riberes dels rius Túria i Tuéjar (Domeño), a l'amblase de Loriguilla (València), al costat dels seus vaquers i pertrets, han posat rumb a les prades turolenses a través de la xarxa de vies pecuàries, pistes forestals i camins públics de la província de València. El mateix dia 10 a la vesprada van arribar al descansador de la Lloma, a Villar del Arzobispo, on romandran fins al dia 18 o19, per a prosseguir per la "Cañada Real Aragonesa" cap a la Pobleta (Andilla); on descansaran i aclimataran abans de concloure en direcció cap El Toro les últimes etapes d'aquest secular viatge.

Es tracta, sense cap dubte, de l'única transhumància equina de l'estat espanyol, atés que aquests moviments en el nord de la península no té aquest marcat caràcter transhumant. Per això considerem que aquesta iniciativa mereix el reconeixement i l'impuls de les institucions tant per l'activitat en si mateixa com per la defensa de la xarxa pública de vies pecuàries que comporten aquests moviments.


La Dula- Ecologia i Transhumància

L'Associació La Dula- Ecologia i Transhumància, es va formar el juliol de 2009 davant la necessitat de controlar el canyís i altres plantes invasores dins de l'aiguamoll del Cañizar en els termes municipals de Cella i Villarquemado a la província de Terol. Els alcaldes d'aquests pobles es van posar en contacte amb els ramaders per a sol·licitar la seua col·laboració i l'Associació es va formalitzar davant el Govern d'Aragó el 26 de juny del 2012

Aquesta associació, en la qual entre els seus fins es troba el maneig del medi natural, conjugant la convivència de la ramaderia amb la biodiversitat de la zona i recuperar la transhumància declarada com a Bé d'Interés Cultural (BIC) pel Govern d'Aragó en el 2011 i, posteriorment, pel Govern d'Espanya en el 2017 es va declarar com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural (Reial decret 385/2017), és l'única que posseeix un ramat equí totalment sostenible que realitza els seus moviments a peu entre diversos aiguamolls de dues comunitats autonòmiques diferents augmentant el valor ecològic i turístic de la zona i mantenint així les vies pecuàries, un patrimoni d'incalculable valor que últimament ha caigut en l'oblit. Posteriorment s'han compromés amb els responsables de Medi Ambient dels Governs d'Aragó i València per a realitzar els desplaçaments per via pecuària, creant un corredor natural que uneix els dos aiguamolls.

Com assenyala Gabriel Varea, tècnic de vies pecuàries en la Direcció Territorial d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergéncia Climàtica i Transició Ecològica de València, "l'associació de la Dula és una organització pastoral, que pren el nom d'aquelles d'origen medieval, que recollien animals de diversos ramaders en una mateixa explotació i maneig comú, quan l'abandó de la seua activitat principal ho permetia. Des de fa més d'una dècada alterna les valls del Túria a la província de València i del Jiloca en la de Terol, aprofitant les pastures, col·laborant en el control ecològic d'espècies invasores i mantenint les vies pecuàries per on transiten. Actualment concentren a quasi un centenar d'egües, i necessita suport, tant públic com privat, per a continuar aqueixa encomiable labor".


El valor de les vies pecuàries

Les vies pecuàries tenen, amb l'aprovació de la Llei 3/95 de VVPP i la Llei 3/14 de la Generalitat, la consideració de corredors ecològics, i suposen tot un patrimoni cultural, patrimonial i mediambiental de valor incalculable. Sent la Comunitat. Valenciana la primera de l'estat espanyol en densitat pecuària per unitat de superfície, amb les15.000 quilòmetres reconeguts per classificació que suposen una longitud similar a la distància a cobrir entre València i Sídney (Austràlia), sent susceptibles d'articular sobre gran part d'elles itineraris turístics recreatius pel gaudi públic com són el senderisme, el cicloturisme o la cavalcada.

Per això des de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'està fent una gran faena de reconeixement i partió de la nostra xarxa de vies pecuàries, atés que es tracta d'un element mediambiental de gran transversalitat.

Projecte pilot de control de biomassa mitjançant pasturatge controlat

Es tracta a més d'un projecte pilot de control de biomassa mitjançant pasturatge controlat, una conjugació perfecta entre ramaderia i biodiversitat. Per a executar aquest treball es necessita bestiar de gran port, capaç d'ingerir en altura i produir mal mecànic en obrir-se pas amb facilitat a través del canyar. Aquest bestiar ha d'estar adaptat a pasturar lliurement en zones de baixa qualitat farratgera, aiguamolls i als sobtats canvis climàtics, igualment han d'estar acostumats als desplaçaments per vies pecuàries i sobretot a la presència humana. Aquestes necessitats tan peculiars difícils de conjugar i trobar en la cabanya ramadera peninsular les reuneix el ramat de la Dula.


Etiquetes