Un pla d’acció per a la diversitat agrària valenciana

La difusió entre els consumidors de la variada agricultura valenciana i la protecció dels cultius locals, són alguns objectius del Pla de Diversitat Agrària que ha presentat la Generalitat. Les hortes i els camps de secà de la nostra Comunitat són un verger que va més enllà del tòpic. La varietat de cultius ofereix un ventall de productes beneficiosos pel consumidor i profitosos per l'agricultor. Per això era necessari un instrument de protecció d'esta varietat.

La Generalitat acaba de presentar el Pla d'Acció de la Diversitat Agrària Valenciana. Un dels aspectes claus és la difusió entre els consumidors de la varietat que ofereix la nostra agricultura. El Pla és una aplicació a gran escala, amb el compromís de protegir els cultius locals, proposat en el Conveni de la Biodiversitat adoptat a la cimera de Rio (1992) i pel Tractat Internacional sobre els Recursos Fitogenètics per a l'Alimentació i l'Agricultura TIRFAA (2001-2004).

El conveni i el tractat van ser una conseqüència de la intensificació de l'agricultura, obligada a augmentar a escala mundial la producció d'aliments, però que alhora va comportar conseqüències negatives com la desforestació, l'erosió del sòl, la reducció i redistribució dels cabals hídrics superficials i la contaminació dels aigües subterrànies com a conseqüència de l'ús abusiu dels fertilitzants i productes fitosanitaris.

El Pla d'Acció s'estructura en 4 eixos d'actuació. Primer, en el sector agrari, amb el foment de la conservació i cultiu dels varietats locals. Segón, en el sector ecològic, amb el foment de l’ús i cultiu en agricultura ecològica. Tercer, en l'àmbit del consumidor, amb el foment de la promoció, divulgació i comercialització de les varietats locals. I un últim objectiu dirigit als innovadors, amb el foment de la recerca, innovació i transferència de les varietats locals.


Un dels aspectes del Plà d'Acció es la confecció progresiva d'un catàleg de plantes agrícoles


Les varietats locals són poblacions d'espècies cultivades molt heterogènies, derivades de la selecció feta pels agricultors, al llarg de molt de temps, per la seua adaptació a les condicions ambientals i als seus interessos. Tenen capacitat per a produir llavors viables i material de reproducció sense necessitat de drets de propietat intel·lectual. És essencial la seua conservació, en tipus, la conservació, in situ, dins de l'hàbitat i ex situ, fora de l'hàbitat.


La participació dels agricultors en el Pla d'Acció és una de les claus del seu èxit. Precisament perquè els agricultors, junt als consumidors són els més beneficiats per la diversitat agrícola.


Però en definitiva, el consumidor és qui sostindrà la fortalesa del Pla d'Acció, perquè el mercat local determina la producció amb tota la seua varietat. Quant més informat estiga el consumidor, millor. El Pla preveu la difusió d'un coneixement ampli i concret de tot allò que es cultiva en la Comunitat Valenciana.

Etiquetes