Un programa per a reduir els pesticides a l'atmosfera

Es tracta d'un sistema d'irrigació localitzada que investiga la fundació FISABIO, dependent de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, en col·laboració amb la Comunitat de Regants del Xúquer-Túria, i diverses empreses d'investigació agrotecnològica i sanitària.

Representants de la Comissió Europea han visitat la Fundació pel Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, per conéixer els avanços realitzats en un projecte d'investigació LIFE, que busca reduïr fins un 80 per cent les plaguicides agrícoles a l'atmosfera. Espanya és el segon país europeu, després de França, que més plaguicides utilitza en l'agricultura. La Comunitat Valenciana té una agricultura molt intensiva, i és la segona, després d'Andalusia, en este ús. Això fa necessària la seua utilització racional, que es realitza amb controls i amb la intervenció formativa de la Conselleria d'Agricultura.

Una alternativa és l'ús d'estes substàncies a través de la irrigació localitzada, que és la que s'infiltra per mitjà del gota a gota dirigit a la base de la planta.

Cal advertir que l'ús de plaguicides agrícoles s'ha reduït notablement a Europa, de mil a tres-centes substàncies. A la nostra Comunitat són un centenar les que s'empren.

La manera d'avaluar l'impacte en les persones és observar fluids biològics com l'orina. Existeixen estudis d'alguns plaguicides en xiquets, amb nivells no preocupants però reals, que respiren i de mengen aliments amb plaguicides.

I el tercer objectiu és que l'impacte de la nova tecnologia a l'atmosfera, al sòl i a l'aigua millore els efectes negatius de l'aplicació convencional. L'experimentació comparativa, entre irrigació localitzada i pulverització es realitza en parceles de la Comunitat de Regants del Xúquer a l'Alcúdia. El projecte està finançat per la Comissió Europea mitjançant un programa LIFE per a la conservació de la natura i la prevenció del canvi climàtic.

Etiquetes