València impulsa la recuperació de les abelles urbanes

El projecte Apicultura Urbana està recuperant els ruscs d'abelles dins de la ciutat de València. La iniciativa, on col·laboren l'Ajuntament, la Universitat de València i diverses associacions apicultors, pretén contribuir a la conservació d'aquest insecte vital en la pol·linització de la major part de les plantes, que està sofrint una greu regressió a tot el món. Grans metròpolis com Nova York o París treballen en projectes similars.

Les ciutats s’estan convertint en refugis per les abelles, que troben en els nuclis urbans abundància d’espècies de plantes que floreixen en qualsevol època de any i una menor presència de pesticides i altres productes fitosanitaris, que suposen la principal amenaça per la seua supervivència.

L’anomenada “síndrome del despoblament” està delmant la població mundial d’abelles fins l’extrem que molts cultius agrícoles han de ser pol·linitzats per altres mètodes en diversos països d’Amèrica. “La utilització massiva d’insecticides en l’agricultura intensiva i la jardineria està provocant la mortalitat” explica Enric Simó, membre dels serveis tècnics (Agrupació de Defensa Sanitària Apícola), una de les entitats que forma part de l’Associació d’Apicultura de València, on participa l’Ajuntament de València i la Universitat.

400 avisos per eixams en 1 any

L’agrupació té com objectiu rescatar els eixams que es localitzen en diferents punts de la ciutat i que poden resultar una molèstia o inclús una amenaça per als veïns, només en 2015 els bombers van rebre 400 avisos per concentració d’abelles a la ciutat.

Estos eixams són traslladats a les instal.lacions municipals que té als Jardins del Real, als Vivers. Allí s’aprofiten per a estudiar la salut dels ecosistemes urbans i serveixen com a bioindicador de la salut ambiental, al temps que contribueixen a la recuperació de les poblacions. L’Ajuntament té un conveni amb la per a redistribuir part de les abelles entre els apicultors professionals.

Mostrar la importància econòmica i social de la producció apícola és l’objectiu de l’exposició “Ruscos urbans, mel de ciutat” recentment inaugurada al ubicat també als jardins de Vivers. En octubre està previst que València organitze la primera Setmana de l’Apicultura Urbana, segons ha anunciat la regidora de Medi Ambient de València, Pilar Soriano. La mostra, organitzada per la Delegació de Cultura i la de Parcs i Jardins, recorda la relació que mantenen les abelles i els humans des de fa 7.000 anys.


Rescat al Botànic

Un dels últims rescats d’abelles s’han produït al de . Un eixam de tamany mitjà, format per més de 10.000 individus, s’havia instal.lat dins d’un monumental nouer americà. Amb la mort de l’arbre els insectes han sigut evacuats.

Les abelles són vitals per al funcionament de la natura, sense elles la major part de les espècies vegetals no podrien ser pol·linitzades i la producció agrícola es reduiria dràsticament. Per això buscar fórmules per a garantir la supervivència de les seues colònies hauria de ser una prioritat per a garantir el futur de la vida al planeta.

Etiquetes