Varietats tradicionals per a recuperar ecosistemes i promoure la dinamització rural agroecològica

L'associació Connecta Natura treballa per la conservació i revaloració del mosaic agroforestal típic del paisatge de les zones rurals de l'interior de les comarques de Castelló utilitzant les varietats hortícoles i fruitals tradicionals com a element per a la restauració d'ecosistemes agroforestals i la dinamització rural agroecològica. Des de 2019, l'associació treballa en la recuperació, conservació i revalorització de varietats fruitals tradicionals de les comarques de Castelló.

El paisatge de la conca Mediterrània ha estat modelat per l'evolució conjunta entre l'ésser humà i la natura al llarg de la història. Aquesta interacció va generar un paisatge caracteritzat per l'estructura en mosaic, on hi havia una coexistència de zones agrícoles, forestals i ramaderes, que proveïa una gran quantitat de beneficis per a l'espècie humana (proporciona aliment, té un gran valor cultural, sentimental i patrimonial, etc.) i constitueix una peça clau per a la biodiversitat. La coexistència dels diferents usos del territori (forestal, agrícola, ramader) és fonamental per a la regulació dels recursos naturals, dispersió de les espècies silvestres i manteniment del conjunt de funcions de l'ecosistema. 

Per això, cada vegada es reconeix més que la conservació i manteniment de la biodiversitat en les zones mediterrànies ha de sustentar-se en la recuperació del paisatge amb estructura de mosaic, i tot això només és possible a través d'un món rural viu i actiu que permeta mantenir els usos sostenibles del territori. No obstant això, les dificultats a les quals s'enfronten les zones rurals de l'interior de les comarques de Castelló estan generant un declivi i envelliment de la població, i un progressiu abandó dels usos sostenibles del territori i l'agricultura tradicional provocant l'homogeneïtzació de l'estructura dels nostres paisatges, amb importants conseqüències sobre l'ecosistema. L'abandonament massiu de l'agricultura tradicional en les zones rurals també està generant una greu pèrdua de la biodiversitat cultivada i del coneixement associat, patrimoni natural i cultural de gran valor per a fer front als escenaris futurs de crisis i canvi climàtic.


La biodiversitat cultivada

La biodiversitat cultivada és fruit d'un procés de selecció i millora, per part de generacions d'agricultores i agricultors, d'aquells individus que s'adaptaven millor a les condicions edafoclimàtiques i culturals del seu entorn. En els últims anys, són moltes les institucions internacionals que han reconegut la importància de conservar la diversitat genètica de les espècies conreades, tant per a mantenir la seguretat i estabilitat del sistema agroalimentari, com per a adaptar-se a futurs escenaris derivats del canvi climàtic global. No obstant això, malgrat la seua reconeguda importància, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) estima que el procés d'erosió genètica que ha ocorregut durant l'últim segle ha produït la pèrdua del 75% de la diversitat agrícola mundial, i aquesta tendència negativa continua. 

En concret, en les zones rurals de l'interior de les comarques de Castelló, els últims estudis realitzats alarmen sobre la gran pèrdua de biodiversitat cultivada tant de varietats tradicionals hortícoles com fruiteres, i el seu coneixement associat, i es considera urgent la posada en marxa d'accions per a la seua recuperació, conservació i revaloració per a evitar la seua pèrdua.

Connecta Natura 

En aquest context, l'associació Connecta Natura treballa per la conservació i revaloració del mosaic agroforestal típic del paisatge de les zones rurals de l'interior de les comarques de Castelló utilitzant les varietats hortícoles i fruitals tradicionals com a element per a la restauració d'ecosistemes agroforestals i la dinamització rural agroecològica. Des de 2019, l'associació treballa en la recuperació, conservació i revalorització de varietats fruitals tradicionals de les comarques de Castelló. 


Per assolir aquest objectiu es treballa en la creació i manteniment d'un arborètum de conservació de varietats fruitals tradicionals, localitzada a la finca del Castell de Xinquer (al cor del parc natural de la Serra d'Espadà), que permeta la urgent conservació d'aquest valuós patrimoni cultural i natural, i la recopilació del coneixement tradicional associat a aquests cultius. Paral·lelament, també treballem en la recuperació de varietats hortícoles tradicionals del nostre territori mitjançant el banc de llavors de les comarques de Castelló. La multiplicació de les varietats tradicionals del banc de llavors es realitza mitjançant la multiplicació participativa en finques ubicades en diversos pobles de Castelló, seguint un protocol que estandarditza el procés de multiplicació entre les diverses persones participants, per tal d'obtenir una multiplicació de qualitat que evite la hibridació i conserve la diversitat genètica de les varietats a conservar. 

A més, aquest enfocament permet promoure d'una forma pràctica l'ús i consum de les varietats tradicional de cultiu en tot el nostre territori. Des de gener de 2022 i gràcies al suport de la III Convocatoria Medioambiental Fundación Bancaja - CaixaBank i del projecte RADIANT (Horizon 2020 de la Comissió Europea), hem treballat en l'ampliació i manteniment de l'arborètum de varietats fruitals tradicionals del Castell de Xinquer. 


El 19 i 20 de febrer es van fer jornades de voluntariat a l'arborètum de Xinquer on es van plantar varietats tradicionals de cirerers, albercoquers, pruneres, pomeres i pereres que s'han anat recuperant de les comarques del sud de Castelló (principalment de la Serra d'Espadà). El 16 i 17 d'abril es van organitzar les jornades de treball voluntari comunitari en les parcel·les agroforestals i en el Nucli de Dispersió i Reclam (NDR) d'espècies forestals i varietats fruitals silvestres creades a la vall de Xinquer. En totes les jornades de voluntariat es van fer rutes interpretatives on es va observar 22 A més, es va reflexionar i debatre sobre la importància que poden tenir les varietats tradicionals de cultiu per a establir nous models agrícoles ecològics resilients a aquest futur incert, que compatibilitzen l'activitat productiva amb la conservació del medi natural. 

Durant aquest període i gràcies al suport de la III Convocatoria Medioambiental Fundación Bancaja - CaixaBank i del projecte ViuDiversitat II beneficiari de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (modalitat B) de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, també s'ha treballat en la conservació i multiplicació de varietats hortícoles tradicionals de les comarques de Castelló. Entre gener i febrer es van signar convenis amb l'ajuntament de Vilanova d'Alcolea i de Costur per a la cessió dels seus bancs de llavors locals que ha permés el creixement substancial de la col·lecció de referència. Entre febrer i abril es van sistematitzar les noves entrades de llavors i es va començar amb la coordinació de la multiplicació participativa de les varietats, i entre abril i juny es va repartir el planter entre les persones interessades a col·laborar en el projecte. En total es va repartir planter a 30 persones col·laboradores distribuïdes en 22 pobles de les comarques de Castelló.


Etiquetes