Se signa el Contracte d'Aiguamoll de l'Albufera de València per a millorar la seua gestió

S'ha signat hui en l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural, sota la forma de Memoràndum de Cooperació, i naix com a resultat d'un procés participatiu voluntari i inclusiu que estableix les principals línies de treball per a millorar la governança de l'aigua en l'Albufera.

L'Albufera de València és un dels aiguamolls més importants del Mediterrani. A causa del seu alt valor ecològic i a les estretes interaccions entre els diferents usos de l'espai (agricultura, pesca, gastronomia i turisme) i la conservació de la biodiversitat, així com als reptes de conservació que afronta per a les pròximes dècades, l'Albufera va ser considerada per la Comissió Europea com a àrea pilot per a millorar la seua governança ambiental comptant amb la implicació de tots els actors.

 Han signat el Memoràndum SEO/BirdLife, la Comunitat de Pescadors del Palmar, la Fundació Assut, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Acció Ecologista-Agró, Xúquer Viu, Mesura, l'Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana i Divalterra.

Durant els últims mesos, administracions supraregionals, regionals i locals, comunitats de regants, organitzacions agràries, agricultors, consells agraris, ONG ambientals, caçadors, confraries de pescadors, associacions promotores de turisme, restauradors, associacions de veïns, universitats, barquers i empreses gestors del territori han participat en un procés participatiu voluntari i inclusiu mitjançant l'organització de tallers territorials. En aquests tallers s'han buscat les sinergies entre els diferents grups d'interés en la gestió de l'aigua, s'ha aconseguit un consens en les línies de treball més importants per a millorar la governança de l'aigua en l'Albufera.

"L'objecte del present acord és establir un marc de col·laboració interinstitucional i intersectorial, entre administracions i institucions públiques, actors econòmics i de la societat civil, compromesos per la preservació de la zona humida de l'Albufera de València i el foment d'un model desenvolupe socioeconòmic sostenible", ha explicat Mario Giménez, delegat de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana.

Aquest consens entre les parts interessades ha sigut subscrit sota la fórmula de Memoràndum de Cooperació, per la Comunitat de Pescadors del Palmar, la Fundació Assut, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Acció Ecologista-Agró, Xúquer Viu, Mesura, l'Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana, Divalterra i SEO/BirdLife. El Memoràndum de Cooperació recull un Pla d'Acció amb les principals línies de treball consensuades per a aconseguir una conservació de la biodiversitat compatible amb el desenvolupament socioeconòmic.

 Representants de les organitzacions signants del memoràndum per l'Albufera

De manera complementària, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica i l'organització agrària de la Unió de Llauradors i Ramaders han iniciat la tramitació de la signatura, adherint-se en les pròximes dates al Memoràndum. En aquest sentit, el Director General de Medi Natural ha destacat la importància d'aquest acord per a millorar la gestió integrada de l'Albufera i la redacció de les normes de gestió que requereix l'espai com a part de la Xarxa Natura 2000.


L'acord ha comptat amb la participació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que estudiarà com imbricar aquest tipus de processos de governança en la nova programació hidrogràfica. Així mateix, l'Ajuntament de València, actor clau en l'Albufera com a propietari i gestor de la llacuna, ha mostrat en l'acte, a través de la Coordinadora General de l'àrea d'Ecologia Urbana, Transició Energètica i Emergència Climàtica el seu complet suport al desenvolupament del pla, mitjançant el reforç de les seues accions de gestió que es troben en línia aquest Pla, d'igual manera que l'Ajuntament de Catarroja.


Les mesures recollides en el Pla d'Acció relatives a l'enfortiment de la governança es basen en la transparència i facilitat d'accés a la informació, la millora d'efectivitat i transcendència dels cossos de govern participatius, i la urgent redacció de les normes de gestió de l'Albufera com a espai protegit. Les mesures referents al foment de la biodiversitat centren el focus en la necessitat de millorar el control i protecció de la llacuna enfront d'episodis de contaminació directa i difusa, inclosos aspectes relatius a la infraestructura verda i polítiques estructurals, així com avaluar la viabilitat de mesures concretes. Pel que respecta a les mesures relatives al desenvolupament sostenible de l'Albufera, aquestes es basen a avaluar el futur del cultiu d'arròs, la cerca d'aliances i sinergies en la innovació empresarial, i potenciar la redacció d'un Pla d'Ús Públic de l'aiguamoll.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte europeu WETNET, coordinat en l’Albufera de València per SEO/BirdLife, i que té com a objectiu millorar la coordinació i estimular l'efectivitat de la gestió i planificació dels aiguamolls mediterranis.

Aquest marc de col·laboració ajudarà a aconseguir objectius comuns, establir ponts d'interconnexió entre les parts i institucionalitzar els processos que condueixen a millorar la governança dels aiguamolls. D'igual forma que en l'Albufera, socis del projecte WETNET (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Eslovènia i Malta), han posat en marxa projectes de governança al llarg del Mediterrani treballant amb aiguamolls de tipologia diferent i diferents realitats socials, econòmiques i culturals, amb l'objectiu comú de millorar l'estat de conservació dels aiguamolls involucrant la participació de la societat.

Alguns representants de les organitzacions signants ens parlen de la importància del projecte i de la governança de l'AlbuferaEtiquetes