Arranca el Pla d'Acció del Contracte d'Aiguamoll de l'Albufera de València

La primera reunió del Comité de Seguiment del Contracte d'Aiguamoll de l'Albufera ha tingut lloc ahir 20 de febrer de 2020 en la Comunitat de Pescadors del Palmar, amb la participació de 27 entitats, establint mecanismes i fent els primers passos en l'execució del Pla d'Acció. Aquest Pla d'Acció va nàixer com a resultat d'un procés participatiu voluntari i inclusiu emmarcat en el projecte europeu WETNET, i estableix les principals línies de treball per a millorar la governança de l'aigua en l'Albufera.

L'Albufera de València és un dels aiguamolls costaners més importants per a la conservació de la biodiversitat al Mediterrani. Un aiguamoll caracteritzat per les estretes interaccions entre els diferents usos de l'espai (agricultura, pesca, gastronomia i turisme) i la conservació de la naturalesa.

Durant l'últim any, administracions supraregionals, regionals i locals, comunitats de regants, agricultors, regants, ONG ambientals, caçadors, confraries de pescadors, associacions promotores de turisme, restauradors, associacions de veïns, universitats, barquers i empreses gestores del territori han participat en un procés participatiu voluntari i inclusiu mitjançant l'organització de tallers territorials. En aquests tallers es van exposar els principals interessos en la gestió de l'aigua de cadascun dels grups, i mitjançant diferents tallers territorials es van buscar aspectes comuns i sinergies.

Fruit d'aquests tallers es va aconseguir un consens entre quins han de ser les línies de treball més importants per a millorar la governança de l'aigua en l'Albufera, que es va reflectir en el Pla d'Acció del Contracte d'Aiguamoll de l'Albufera. Aquest contracte va ser subscrit el passat 17 de desembre de 2019 sota la fórmula de Memoràndum de Cooperació per la Comunitat de Pescadors del Palmar, la Fundació Assut, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Acció Ecologista-Agró, Xúquer Viu, Mesura, l'Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana, Divalterra i SEO/BirdLife.


Ahir, un total de 27 entitats s'han reunit en la Comunitat de Pescadors del Palmar per a posar en marxa el Pla d'Acció i establir els mecanismes per a desenvolupar de manera conjunta i col·laboratives aquestes accions. Les accions, que tracten diferents aspectes de governança, conservació de la biodiversitat i desenvolupament sostenible, tenen per objectiu potenciar una conservació de la biodiversitat compatible amb el desenvolupament socioeconòmic.

En concret, pel que respecta a una millor capacitat de governança de l'aiguamoll, en la reunió s'ha impulsat la constitució d'un centre d'informació virtual de l'Albufera i l'edició d'una guia que permeta aclarir i visibilitzar els procediments i responsabilitats per a determinades actuacions relatives a la gestió del territori (aigua, brins, séquies, camins, infraestructures).

En el cas de les mesures ambientals, el Comité ha tractat temes rellevants en la gestió de l'aiguamoll, com l'avaluació de les pràctiques agroambientals, l'impuls de les estratègies d'infraestructura verda i solucions basades en la naturalesa, i l'avaluació de la viabilitat dels dragatges i efectes del rebliment. Finalment, en relació amb el desenvolupament sostenible en l'Albufera, s'ha tractat específicament les línies a seguir per al foment de la innovació i posada en marxa d'un programa de desenvolupament local que incloga al sector turístic com a dinamitzador econòmic compromés amb un model sostenible basat en les bones pràctiques ambientals.

A la reunió han assistit altres entitats que s'adheriran a curt termini a la iniciativa, com la Séquia Real del Xúquer, la Unió de Llauradors i Ramaders, i la Universitat Politècnica de València. A elles se sumen altres associacions de veïns, culturals, de comerç i hostaleria, i agricultors, així com empreses de turisme que han participat activament en la reunió i mostrat el seu interés a adherir-se en pròximes dates al Contracte d'Aiguamoll i responsabilitzar-se d'algunes de les accions identificades en el Pla d'Acció.


Etiquetes