L'alarmant situació de les platges de l'Albufera de València posa en risc al corriol camanegre

SEO/BirdLife sol·licita mesures urgents per al corriol camanegre davant el preocupant estat de les platges de l'Albufera de València.

Durant els treballs de seguiment de les parelles nidificants d'aquesta espècie en el Parc Natural de l'Albufera que SEO/BirdLife realitza per a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, així com en el marc del projecte Renaturalització de platges per al corriol camanegre desenvolupat amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa, ha pogut constatar-se que, després dels dos últims temporals registrats el passat hivern, les platges d'aquest espai natural van sofrir una forta regressió, la qual cosa provoca que en molts trams les ones colpegin directament contra el cordó dunar i la desaparició a efectes pràctics de la platja.

Aquesta situació es tradueix en un escenari crític per al corriol camanegre, espècie catalogada com a Vulnerable en el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades de Fauna. És precisament la zona de platja en la qual actualment colpegen les ones on aquesta espècie estableix els seus nius. Durant les primeres setmanes de seguiment s'ha pogut comprovar la pèrdua de nius per l'onatge i el desplaçament dels nius d'altres parelles a la part de sotavent de la duna, buscant refugiar-se de la mar.

 Corriol camanegre. Foto: Juan Gomez Pontevedra

Encara que la presència de persones sigui molt menor que en anteriors anys, a causa del confinament, la pràctica desaparició de la platja provoca que el trànsit de persones, generalment amb mascotes soltes, es produeixi sobre de la duna, la qual cosa es tradueix en un elevat grau de molèsties per a les parelles de corriol que s'han vist obligades a traslladar els seus nius a l'espai dunar i un augment del risc de pèrdua de les posades. Cal afegir que el trepitjat de la duna també impacta molt negativament en la vegetació dunar i que estem en un hàbitat protegit i catalogat d'interès comunitari per la Directiva 92/43/CEE.

A causa de la situació especialment crítica que està vivint el corriol camanegre durant l'actual temporada a les platges del parc natural de l'Albufera SEO/BirdLife ha sol·licitat als ajuntaments de València, Cullera i Sueca, i a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica un augment de la vigilància d'aquestes àrees durant els mesos de maig i juny, amb l'objectiu de salvaguardar les zones de nidificació.

En aquest sentit, des de SEO/BirdLife i dins del projecte Renaturalització de platges per al corriol camanegre desenvolupat amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa, es posaran en marxa dues accions amb caràcter urgent: col·locar cartelleria per a sensibilitzar als usuaris de la platja sobre la presència de corriols i delimitar amb estaques de les àrees de nidificació comprovada per a evitar les molèsties en aquestes.

 Platja de la Garrofera, València 7 Foto portada: platja del Dosal, Cullera. Fotos Pablo Vera.

L'altra cara dels temporals ha estat l'increment d'aportacions de restes vegetals a les platges. Aquest fet suposarà que existeixin millors zones d'alimentació i de refugi per als pollastres de corriol una vegada abandonin el niu, un aspecte positiu per a l'espècie. I per aquest motiu, encara que compartim la necessitat de mantenir les platges netes de residus o altres elements que puguin causar molèsties o perjudicis als ciutadans, des de SEO/BirdLife s'ha sol·licitat que els treballs de neteja de platges es limitin a les pràctiques permeses per la legislació vigent, com és la neteja manual a les platges naturals. A més, i davant la forta alteració que sofreixen l'hàbitat del corriol camanegre aquesta temporada i la necessitat de compatibilitzar qualsevol acció amb la conservació de l'espècie, sol·licitem no es realitzi cap actuació de neteja, inclosa la neteja manual, en les zones on s'hagi comprovat la presència de nius de l'espècie fins que hagi finalitzat l'època de cria.


Etiquetes